2017-10-18

“Armagedoni” hap konkurs për botim të dorëshkrimeve

Shtëpia Botuese “Armagedoni”, në mbështetje të Statutit të vet, ka shpallur sot konkurs për mbështetjen e botimit të dorëshkrimeve të tezave të masterit, të magjistraturave dhe të doktoraturave të të gjitha zhanreve.
“Armagedoni” hap konkurs për botim të dorëshkrimeve

Në një njoftim të publikuar në profilin e kësaj shtëpie botuese në “Facebook”

  (https://www.facebook.com/Sht%C3%ABpia-Botuese-Armagedoni-459833727397460/)

është bërë me dije se të drejtë konkurrimi kanë të gjithë autorët nga Kosova, Shqipëria, Maqedonia etj., të cilët këto nivele të studimeve i kanë kryer në Universitetin e Prishtinës “Hasan Prishtina”, në universitetet dhe në kolegjet private në Kosovë, në Shqipëri, në Maqedoni etj.
Po ashtu, në njoftim thuhet se Shtëpia Botuese “Armagedoni” ndihmon botimin e këtyre dorëshkrimeve me financim të plotë dhe me financim të pjesshëm, por në asnjërin rast nuk do t’i heqë shpenzimet financiare për lekturim.
Sipas drejtorit të Shtëpisë Botuese “Armagedoni”, Berat Armagedoni (Dakaj), kriteret e konkurrimit janë këto: dorëshkrimi i tezës së masterit, i magjistraturës apo i doktoraturës duhet të jetë origjinal dhe i pabotuar më parë, të ketë vlera shkencore, të jetë i shkruar në bazë të rregulloreve të fakulteteve përkatëse dhe të ketë kulturë shkrimi. Ndërkaq, procedura e dorëzimit të dorëshkrimeve është: aplikacioni, me jetëshkrimin e autorit, dërgohen në postën elektronike shbarmagedoni@gmail.com nga sot e deri në mbyllje të konkursit, më datë 17. 12. 2017.
Në njoftim është bërë me dije secili dorëshkrim do t’i nënshtrohet procedurave të vlerësimit profesional dhe për secilin dorëshkrim, me rastin e përzgjedhjes për botim, me autorin e tekstit do të nënshkruhet një kontratë para botimit të librit. Po ashtu, është thënë se të gjithë dorëshkrimet do të mbrohen në bazë të Ligjit për të drejtën e autorit. Në rast të keqpërdorimit të tyre, Shtëpia Botuese “Armagedoni” do të përgjigjet penalisht në gjykatën kompetente për këto lëndë.

Një leksion me biografinë e 168 autorëveShkruan: Biser Mehmeti

Një leksion me biografinë e 168 autorëve
(Isa Baftiaj, “Autorë nga rajoni i Ferizajt (1893-2016)”, 2017)

Isa Baftiaj në letërsinë bashkëkohore shqiptare kryesisht njihet si poet i frytshëm për fëmijë e për të rritur. Këtë e dëshmon më së miri fakti se poezitë e tij janë publikuar nëpër të gjitha gazetat dhe revistat e kohës që janë botuar në trojet shqiptare, kurse një pjesë e tyre edhe janë shpërblyer nëpër konkurse të ndryshme letrare. Isa Baftiaj është autor i disa veprave me poezi, të cilat kritika letrare i ka vlerësuar mjaft mirë.
Para disa ditëve ky shkrimtar para lexuesve është paraqitet me veprën mjaft të rëndësishme me titull “Autorë nga rajoni i Ferizajt (1893-2016)”. Sapo lexuesi i vëmendshëm fillon ta shfletojë këtë vepër atëherë do të kuptojë se në të vërtetë kjo vepër është një leksikon biografik. Brenda 232 faqeve sa ka ky libër, hartuesi i saj ka arritur t’i përshijë biografinë e 168 autorëve, pjesa dërrmuese e të cilët kanë së paku një vepër të botuar nga fusha të ndryshme. Shikuar nga përfshirja e zhanreve të përfshirë të këtyre 168 autorëve më së shumti ka krijues nga fusha e letërsisë artistike, pasi dihet se shumica e krijuesve kryesisht merren me letërsi. Në këtë aspekt duhet përmendur disa shkrimtarë të cilët me veprat e tyre janë bërë mjaft të njohur, jo vetëm në rajonin për të cilin shkruan Isa Baftiaj, po edhe në Kosovë, siç është Rrahim Sadiku, Bardh Frangu, Dije Demiri-Frangu, Biser Mehmeti e disa të tjerë. Megjithatë, autori Isa Baftiaj nuk i ka lënë anash as krijuesit që kanë botuar vepra të ndryshme nga fusha të tjera të jetës, siç janë veprat me vlera të mirëfillta nga sociologjia (ku dallohen veprat e sociologut të njohur ferizajas Enver Zhinipotoku), pastaj vepra të rëndësishme nga fusha e mjekësisë (ku dallohen veprat e mjekes së njohur Zyrafere Shala). Një pjesë tjetër e autorëve që janë përshirë në këtë vepër u takojnë edhe zhanrit të publicistikës (siç janë veprat e Ramadan Asllanit e të Rrahim Sadikut), të cilët kanë dhënë kontribut të rëndësishëm në këtë fushë. Nuk duhet harruar edhe autorët nga fusha e folklorit, të cilët me fanatizëm e ruajnë të kaluarën tonë të lavdishme dhe të cilët kanë dhënë një kontribut të rëndësishëm në ruajtjen e traditës sonë. Në këtë drejtim nuk duhet harruar as disa autorë që i përkasin fushës së muzikës, të cilët natyrisht se kanë lënë gjurmë të pashlyeshme jo vetëm në këtë pjesë të Kosovës, po edhe më gjerë, siç është grupi “Trix”. Me një fjalë, në këtë vepër të rëndësishme Isa Baftia ka arritur me mjaft sukses t’i përfshijë pjesën më të madhe të autorë nga të gjitha fushave jetësore, gjë që e ngrit në masë të madhe vlerën e saj jo vetëm estetike, po edhe historike. Thënë kështu nga fakti se shumë prej krijuesve që janë përfshirë në këtë vepër në masë të madhe sikur i ka “mbuluar” pluhuri i harresës. Në këtë mënyrë mund të themi se qëllimi i autorit të kësaj vepre ka qenë edhe ruajtja nga harresa e disa krijuesve të rëndësishëm, të cilët për kohën kur kanë jetuar e kanë vepruar kanë lënë gjurmë të mëdha të një kohës. Vështruar nga ky aspekt mund të themi se libri u dedikohet të gjitha shtresave, po edhe të gjitha moshave të lexuesve. Në këtë aspekt duhet shtuar faktin se në këtë vepër janë përfshirë edhe krijues të rinj, të cilët sapo i kanë bërë hapat e parë në fushën e letërsisë e të cilët ende nuk kanë dalë nga bankat e shkollës fillore. Kjo për ta është edhe një nxitje për t’iu përkushtuar letërsisë në të ardhmen.
Përfshirja kohore e më shumë se një shekulli duhet të ketë qenë një sfidë mjaft e madhe për hartuesin e kësaj vepre, ngase ka qenë e vështirë, sidomos për autorët e hershëm, të gjendën shënime biografike. Në këtë aspekt më i vështirë del edhe fakti tjetër, ai i sigurimit të fotografive për secilin autor. Duke shfletuar veprën shohim se për disa autorë Isa Batiaj ka arritur të sigurojë, edhe pse me vështirësi të konsiderueshme, shënime biografike, po nuk ka mundur të sigurojë fotografi për të gjithë autorët, prandaj edhe disa autorëve u mungojnë fotografitë.
Megjithatë, mendojmë se shumë më e rëndësishme ka qenë prezantimi i biografisë së autorëve në mënyrë që ata të mos mbesin në humnerën e harresës kolektive, pasi që edhe ata kanë dhënë një kontribut në fushën sferën e tyre ku kanë vepruar. Ndoshta ky ka qenë edhe qëllimi që autorit për botimin e kësaj vepre.
Një çështje tjetër sfiduese me të cilën është përballur Isa Baftiaj gjatë hartimit të këtij libri, është edhe përfshirja gjeografike e rajonit të Ferizajt, i cili është mjaft i madh në aspektin e hapësirës. Në këtë libër, përveç autorëve nga Ferizaj, janë përfshirë edhe krijuesit që kanë vepruar, përkatësisht që veprojnë në Kaçanik, Shtime, Shtërpcë e Han të Elezit. Kjo dëshmon se autori në fjalë është dashur të sakrifikojë shumë nga koha e tij, po edhe të shpenzojë shumë mund për të arritur deri te qëllimi përfundimtar që ia ka parashtruar vetes. Autorit për të mbledhur shënime biografike për autorët, që i ka përfshirë në këtë libër, i është dashur të udhëtojë sa në një vend, sa në një vend tjetër, madje duket sikur këtë gjë e ka bërë jo një herë, po disa herë. Megjithë, një angazhim kaq i madh e kaq i mundimshëm dëshmon jo vetëm vullnetin, po edhe dëshirën e tij të madhe që brenda kopertinave të një libri t’i bëjë bashkë të gjithë autorët e rajonit të Ferizajt, të cilët kanë botuar vepra të fushave të ndryshme. Një vepër e këtillë, më sa kam njohuri, është e para e këtij lloji në rajonin e Ferizajt, prandaj edhe duhet përgëzuar autorin Isa Baftiaj për një vepër kaq të rëndësishme, e cila mund të quhet edhe monumentale. Jam më se i bindur që kjo vepër do t’u shërbejë, sidomos gjeneratave të reja, për t’u njohur me shumë autorë e personalitete të rëndësishme të rajonit të Ferizajt, jo vetëm të atyre të dikurshëm, po edhe të këtyre të sotëm, disa nga të cilët kanë lënë gjurmë të thella me veprat e tyre. Në anën tjetër kjo vepër mund t’u shërbejë si udhërrëfyes studiuesve sidomos të letërsisë për të parë sa është shkruar e sa është botuar në një periudhë të caktuar kohore nga ky rajon.

Libri “Blood Libel” edhe në bibliotekën kombëtare të Sofjes

Libri “Blood Libel” i autorit Bardhyl Mahmuti tani gjendet edhe në bibliotekën kombëtare të Sofjes.
Me ftesë të Universitetit të Sofjes, profesori dhe senatori i Universitetit të Prizrenit, prof. asoc. dr. Shkelqim Millaku është duke qëndruar dhe ligjëruar në këtë Universitet.

Qëllimi i ftesës së Universitetit të Sofjes është ligjërimi dhe mësimi i gjuhës shqipe për studentet e huaj.
Libri “Blood Libel” edhe në bibliotekën kombëtare të Sofjes

Mësimi i gjuhës shqipe në një Universitet që ka mbi 125 vite traditë, mendojmë është nder dhe respekt për gjithë shoqërinë shqiptare.

Prandaj, përveç ligjëratave kontributdhënëse në mësimdhënie dhe asaj shkencore, profesor Millaku ka dhuruar edhe disa tekste me interes për mësimin e gjuhës shqipe.

Kurse, librin “BloodLibel”, versioni në gjuhën angleze të autorit Bardhyl Mahmuti e ka dhuruar në bibliotekën kombëtare të Sofjes. Studiuesit dhe hulumtuesit, të cilët dëshirojnë të informohen me përmbajtjen e librit në fjalë mund ta gjejnë në bibliotekën kombëtare të Sofjes.

Dushko Lopandiq : Lidhjet dinastike serbo-shqiptare në Mesjetë

Dinastitë serbe dhe familjet fisnike shqiptare

DINASTIJE KOJE SU VLADALE EVROPOM - DUŠKO LOPANDIĆ
Familjet e njohura sunduese dhe fisnike serbe dhe shqiptare, gjatë Mesjetës kanë vendosur lidhje të ndryshme familjare. Në pajtim me zakonet mesjetare, mënyra më efikase për të siguruar raporte të ngushta prej aleatëve ka qenë lidhja e martesave politike, shkruan Dushko Lopandiq për Kohën Ditore.

Kjo ishte mënyra që të garantohet paqja dhe të mbahet siguria e shtetit, si dhe një bashkëpunim i mirë mes fqinjëve dhe mes sovranit e vasalëve të tij. Lidhjet mes familjeve sunduese dhe fisnike serbe dhe shqiptare krijoheshin qysh në kohën e sundimtarëve të parë serbë nga shtëpia e Nemanjiqëve, ndërsa u bënë shumë intensive dhe të afërta në kohën e pushtimit nga turqit, kur të dy popujt u gjetën në rrugën e një fuqie shumë më të madhe dhe të një kërcënimi më të madh. Familjet e njohura shqiptare nga Mesjeta ishin: Topijajt, Muzakajt, Arianitët, Dukagjinët, Kastriotët.

Një princeshë nga shtëpia e Nemanjiqëve ka qenë e martuar në shekullin XIII për një udhëheqës fisnik shqiptar. Bëhet fjalë për Komnenën, të bijën e Stefanit të Kurorëzuarit të Parë që njëherësh ishte dhe motra e mbretit Radoslav, nëna e të cilëve ishte princesha bizantine Eudokia, e bija e perandorit Aleksit II Engjullit. Princesha Konina në martesën e parë ishte gruaja e fisnikut shqiptar Dhimitrit, të birit të Proganit (ka vdekur rreth vitit 1215). Në një kartë të dubrovnikasve, Dhimitri përmend titullin e tij bizantin “panipersevast”, të cilin me gjasë e ka fituar si dhëndër i sundimtarit serb. Ai quhet edhe “arhont i arbanasve“ dhe është i pari fisnik që ka tentuar (pa sukses) të pavarësojë tokat shqiptare në rajonin e Krujës. Në martesën e dytë, Komnina u martua rreth vitit 1217 me “sevastin” Gregor Kopmonin, po ashtu shqiptar, zot i Krujës dhe Elbasanit, me të cilin ajo kishte një vajzë. Supozohet se nga martesa e kësaj vajze së cilës nuk i dihet emri (mbesa e Stefanit të Kurorëzuarit të Parë) me princin shqiptar Golemin rrjedh edhe familja e Arianit Komnenit.

Dy personalitetet më të rëndësishme me prejardhje shqiptare që lidhin dinastitë serbe dhe shqiptare, si dhe historinë e këtyre dy popujve fqinjë, janë, pa dyshim, despotja serbe Angjelina, si dhe heroi shqiptar Gjergj Kastrioti - Skënderbeu.

Shqiptarja - shenjtore serbe

Angjelina ka qenë vajza e fisnikut shqiptar Gjergj Arianit Komnenit, i cili, ndoshta, siç e thamë, rridhte nga familja që mes pararendësve kishte edhe mbretin Stefan Nemanjiqin, të Kurorëzuarin e Parë. Gjergj Arianiti ka qenë udhëheqës i luftës kundër turqve. Ka udhëhequr shqiptarët mes Vlorës dhe Shkodrës, dhe ka fituar në tri beteja në periudhën 1433-1436. Rreth vitit 1456 Venediku e shpalli “Dukë i Madh” dhe ai sundoi mes Durrësit dhe Shkodrës. Kishte të birin Konstandinin, i cili më vonë u bë edhe regjent i Kontesë Monferato, në Itali. Prej tri bijave të njohura, dy (Angjelina dhe Gojisllava) i martoi për princ serbë (despotin Stefan Brankoviqin dhe Ivan Crnojeviqin, të zotin e Zetës).

Angjelina u martua më 1460 për despotin e dëbuar dhe të verbër serb Stefan Brankoviqin (rreth 1425-1476). Të dy bashkëshortët, pra, në vija të ndryshme, ishin pasardhës të sundimtarit të madh Stefan Nemanjës. Despot Stefani i verbër ishte i biri i Gjuragj Brankoviqit. Turqit i kishin verbuar Stefanin dhe vëllanë e tij Gergurin qysh kur ishin të rinj, si dënim për të atin e tyre. Nga fundi i despotatit serb, Stefani shkurt u shpall për despot (1458), por pas vetëm disa muajsh iu desh të ikë në Smederevë (1459). Dubrovnikasi Mavro Orbin, në librin e tij “Mbretëria e sllavëve”, shkroi se “Stefani iku në Shqipëri, ku i bindur nga të vetët, për grua e mori Angjelinën, apo siç e quajnë të tjerët, Teodorën, një grua e virtytshme, të bijën e vjehrrit të Skënderbeut, Arianitit, që shtëpia të mos mbetet pa pasardhës”. Mbase në realizimin e kësaj martese një rol domethënës kishte Gjergj Kastrioti, i cili Angjelinën e kishte kunatë.

Angjelina vërtet u tregua si grua e virtytshme dhe besnike, e cila me burrin dhe fëmijët e saj ndante të gjitha të këqijat e shtëpisë së dëbuar të Brankonviqëve, dhe popullit të shkapërderdhur serb. Nga fillimi i vitit 1461 çifti bashkëshortor e braktis Shqipërinë dhe shkon në Venedik, ku Stefani e kishte titullin e patricit. Prej kontit të Goricës blenë një pronë në Furlani, me kështjellën që e quajtën Beograd. Këtu Stefani edhe vdiq më 1471, ndërsa despotja Angjelina mbeti si një vejushë e varfër me tre fëmijë: Gjorgjin, Jovanin dhe Marën (Marijën). Para se të vdiste, Stefani u shkroi dubrovnikasve, duke i lutur që të ndihmojnë gruan dhe fëmijët e tij: “U rekomandoj të imen Angjelinë, dhe fëmijët e mi Gjurën dhe Marën dhe Jovanin, dhe para Zotit e para Bashkësisë, e para gjithë botës: Ç‘të bëni me ta, bëftë Zoti me ju…” Diku rreth vitit 1485, Stefani u shpall shenjtor.

E bija e Stefanit dhe Angjelinës, Mara (apo Marija), me ndërmjetësimin e perandorit gjerman, u martua në vitin 1493 për Bonifacin V, markontin e Monferatit dhe pasardhësin e drejtpërdrejtë të familjes bizantine Paleologu (sipas vijës anësore, më të re, që sundonte në Itali), me të cilin kishte dy djem. Pinjollë nga kjo martesë në vijën femërore janë edhe pjesëtarët e disa prej dinastive më të njohura sundimtare të Evropës (p.sh. perandorët austriakë Habsburg-Loren, e të tjerë).

Angjelina me familje është shpërngulur prej maleve shqiptare, përmes Italisë deri në Frushka Gorë, në Srem. Tri herë ka bartur eshtrat e burrit (Shën Stefanit) dhe dy herë të të birit – dhe atë, në varfëri të madhe. Në Srem ka ndërtuar manastirin Sretenje, ku edhe u bë murgeshë dhe vdiq më 1520. Shpejt pas vdekjes së saj u shpall për shenjtore. Përmes shërbimit të Angjelinës u shfaqën edhe virtytet e saja të krishtere: pastërtia e jetës vigane, bamirësia, durimi dhe mençuria, lojaliteti i gruas, sakrifica e nënës. Dita e Shën Angjelinës është 30 korriku. Krahas Stefanit dhe Angjelinës, Kisha Ortodokse i ka shpallur për shenjtorë edhe bijtë e tyre, despotin Jovan (ka vdekur më 1502) dhe vladikën Maksim (despot Gjorgje, ka vdekur më 1516). Kur turqit, më 1716, e dogjën manastirin në Krushedoll, nga eshtrat e Angjelinës mbeti vetëm dora e majtë. Eshtrat e saj, pra dora, edhe sot gjenden në manastirin e rinovuar në Krushedoll, në Srem.

Skënderbeu - hero ballkanik

Dhëndri i Angjelinës, burri i motrës së saj Andronikës, ishte fisniku i madh shqiptar dhe heroi ballkanik Gjergj Kastrioti - Skënderbeu. Atdheu i Gjergj Kastriotit Skënderbeut është Epiri.

Familja e Skënderbeut ka qenë në marrëdhënie shumë të ngushta me fisnikët serbë-sllavë. E ëma e Gjergjit, Voisava (Vojislava Tripalda) ishte e bija e një fisnikut serb nga Pollogu i poshtëm në Maqedoni. Stërgjyshi i Skënderbeut kishte emër sllav, Brailo (apo Branilo). Brailo ka qenë kefal në Janinë (Epir) në kohën e sundimit të Nemanjiqëve të fundit. I biri i Brailos, Pali, ka mbajtur rajonin e Dibrës, ndërsa i biri i Palit, Gjon Kastrioti, zgjeroi pronat në Epir.

Duhet pasur parasysh edhe faktin se, tek popujt ballkanas, pra edhe te serbët, ka pasur një shumëllojshmëri të madhe në traditën e dhënies së emrave personalë. Kështu ndodhte që i ati të ketë emër serb, ndërsa i biri një të huaj. Pastaj, ka pasur raste kur babai ka emër serb, i biri të huaj dhe nipi të huaj. Por, askund në burimet mesjetare nuk shfaqet kjo simbiozë e qartë e shqiptarëve ortodoksë dhe sllavëve, në dhënien e emrave personalë, sikur që është rasti në familjen e Gjergj Kastriotit-Skënderbeut.

I ati i Skënderbeut, Gjoni (serbisht Ivan) Kastrioti (1407-1437) me djemtë e tij Stanishin, Reposhin, Kostadinin dhe Gjergjin, bëri një dhuratë të madhe për manastirin Hilendar në Malin e Shenjtë (Mali Atos) duke ua dhuruar fshatrat Radostushë dhe Trebishtë, afër Dibrës, gjë që është shënuar në një kartë e cila edhe sot ruhet në manastir. Në vitin 1430, Gjon Kastrioti me tre djemtë e tij arriti një marrëveshje me manastirin Hilendar, sipas së cilës u është dhënë një pirg (kullë), e cila edhe sot e ka emrin “Pirgu arbanas”. Karta për dhuratën nis me këtë fjali: “Me bamirësinë e patregueshme të sundimtarit tim Krishtit, unë, mëkatar dhe i padenjë, që nuk guxoj të quhem rob i Krishtit Zotit tim, Gjon Kastrioti, me djemtë e mi Stanishin dhe Reposhin, Kostandinin dhe Gjergjin, u përpoqa që, sipas Zotit tim të gjithmbajtës dhe me ndihmën e Zojës Lavri të Hilendarit…” I biri i Gjonit, Reposhi, vdiq më 1431 në manastirin Hilendar, ku edhe sot mund t’i shihet varri. Supozohet se edhe vet Gjon Kastrioti është varrosur në Hilendar.

I biri më i ri i Gjonit, Gjergj Kastrioti, si i ri ishte marrë rob nga turqit, ku edhe e mori fenë islame dhe emrin Skënder (d.m.th. Aleksandër). Pas kthimit në Shqipëri, rreth vitit 1444, Skënderbeu - Gjergji heq dorë nga islami dhe vihet në krye të rezistencës përballë osmanlinjve që vinin. Ai liroi pothuaj gjithë hapësirën e Shqipërisë së Mesme. Në kështjellën e padepërtueshme të Krujës, Skënderbeu për dy dekada do t’i bëjë rezistencë heroike turqve. Edhe pse kishte forca të pakta (12.000 luftëtarë), Gjergj Kastrioti me sukses luftoi kundër ushtrisë dhjetëfish më të madhe turke. Vdiq i pamposhtur, më 1468 në Lezhë, ndërsa emri i tij edhe sa ishte gjallë u bë legjendë, për të cilën rrëfehej në gjithë vendet ballkanike, po edhe në selinë e Papës dhe në gjithë Evropën. Në fillim të “Kurorës së maleve”, Petar Petroviq Njegoshi këndon: “Skënderbeu ka zemër Obiliqi…” Shkrimtari i njohur serb Jovan Sterja Popoviq ka shkruar dramën “Skënderbeu”.

I biri i Skënderbeut, Gjoni (apo Jani, Ivani, Gjovani) Kastrioti, pas rënies së tokave shqiptare nën turqit, iku në kështjellën e mbretit të Napolit, ku, falë meritave të të atit, fitoi edhe titullin e dukës së “San Pietro di Galantina”. Gjoni ishte martuar me të bijën e despotit serb Lazar Brankoviqit (1421-1458) – Irinën. Marrë parasysh që e ëma e Irinës ishte Jelena Paleologu, e bija e despotit të Moresë Tomës, vëllait të perandorit të fundit bizantin (Konstantinit XI) – pasardhësit italianë nga kjo martesë shqiptaro-serbe janë njëkohësisht edhe pasardhës të dinastisë së fundit perandorake të krishterë nga Konstantinopoja. Pasardhësit e tyre në aristokracinë italiane mund të përcillen deri në ditët e sotme. Në fakt, nga martesa e Gjon Kastriotit me Irina Brankoviqin u lind djali me emrin Ferante, që ka bartur mbiemrin “Kastriota Skenderbeg”. Ferante nuk ka pasur djem “në martesë ligjore”, por prapa vetes la të bijën Irina (Marija), e cila u martua me Pietro Antonion, princin e Bisignanit, nga familja Sanseverino. Pasardhësit nga kjo martesë janë në familje fisnike italiane dhe gjermane: Bisignano-Sanseverino, di Capua, Pignatelli, d’Arenberg, Windisch-Graetz, Ursel dhe de Lin, etj. I përmenduri Ferante Kastrioti ka lënë pas edhe fëmijë jashtëmartesorë, pasardhësit e të cilëve kanë mbijetuar deri më sot (kjo është familja “prej Kastriot-Skenderbegut”)

Lidhje të shumta

Përveç të përmendurve, janë të njohura edhe shumë lidhje të tjera mes familjeve fisnike serbe dhe shqiptare. Familja Kastrioti edhe në vija të tjera ka qenë e lidhur me dinastitë serbe. Kështu, motra e Skënderbeut, Marija, ka qenë e martuar për sundimtarin e Zetës (d.m.th. të Malit të Zi) – Stefanit Crnojeviqin (ka vdekur më 1465). Nga kjo martesë rrjedh i njohuri Ivan Crnojeviqi (në popull i njohur si Ivan-Begu, që sundoi në vitet 1464-1490), i cili selinë e Zetës, si dhe mitropolinë, e kaloi në Cetinë dhe e ndërtoi manastirin e njohur të Cetinës. Siç u përmend, ky Ivan në martesën e parë kishte për grua Gojisllavën, të bijën e Gjergj Arianit Komnenit, motrën e shenjtores Angjelina Brakoviqit, si dhe të Andronikës, gruas së Skënderbeut.

Ekzistojnë edhe lidhje të shumta mes familjes sundimtare serbe Brankoviq dhe familjes fisnike shqiptare Topia: motra e Vuk Brankoviqit, pjesëmarrësit të Betejës së Kosovës dhe sundimtarit të rajonit të Kosovës, e cila quhej Teodora (apo Vojislava) ishte e martuar për sundimtarin e Durrësit, Gjergj Topinë (1388-1392). E ëma e këtij Gjergji, ishte Vojisava Balshiq, e martuar rreth viti 1370 për sundimtarin e Durrësit, “princin e Arbërisë”, Karl Topinë (1359-1388). Karl Topia më 1381 e rinovoi kishën e Shën Gjonit (serbisht “Shën Jovanit”) te Elbasani në Shqipërinë e Mesme, të themeluar për nder të Shën Gjonit të Vladimirit, sundimtarit serb (duklan) dhe shenjtor. Njëra vajzë e Karl Topisë u quajt Voisava (sipas së ëmës). Tjetra, Elena, ishte martuar me Konstantin Balshajn, të zotin e Krujës dhe vasalin turk, i cili rridhte nga familja e sundimtarëve të Zetës, Balshiqëve, dhe të cilin në vitin 1402 e ekzekutuan venedikasit në Durrës.

Në fund, Mara, e bija e Niketë Topisë (sipas të gjitha gjasave i biri i Karl Topisë), u martua më 1407 për Balshën (III) Balshiqin, sundimtarin e Zetës nga viti 1403 deri më 1421. E ëma e Balshës ishte e njohura Elena Hrebljanoviq, bija e princit Lazar. Balsha nuk ka pasur fëmijë, andaj para vdekjes të gjitha të drejtat e trashëgimisë në tokat e Zetës ia la dajës së tij – despotit serb Stefan Lazareviqit.

Fakti që dy familje udhëheqëse serbe dhe shqiptare – despotit Brankoviq dhe Kastriotit – ishin të lidhur ngushtë me lidhje martesore, tërthorazi tregon edhe për intensitetin e lidhjeve të përgjithshme mes dy popujve nga fundi i Mesjetës.
lopandic

Dushko Lopandiq 


Dinastije koje su vladale Evropom


(Dushko Lopandiq është diplomat profesional dhe ekspert për studime evropiane. Me dekada merret me gjenealogji dhe shkruan libra nga fusha e historisë së popullarizuar. Ky shkrim është shkruar në kuadër të projektit “Tejkalimi i Armiqësisë: ndërrimi i perceptimeve serbo-shqiptare”, i realizuar nga Qendra “Multimedia” nga Prishtina në bashkëpunim me Institutin për filozofi dhe teori shoqërore nga Beogradi, me përkrahjen e Ambasadës së Zvicrës në Kosovë, dhe nga Iniciativa PERFORM për përkrahje të shkencave shoqërore në Ballkanin Perëndimor)

http://www.mfa.gov.rs/sr/index.php/d-a/da-arhiva-novosti/2012-/8649-pomocnik-lopandic?lang=lat


*****

Amaneti i albanologut Robert Elsie të varroset në Theth

Robert Elsie nesër varroset në Theth

Albanologu i shquar Robert Elsie prehet në Shqipëri. Shteti shqiptar ka përmbushur amanetin e albanologut të shquar Robert Elsie. Ai u varros në Theth, Malësi e Madhe të zonës së Shkodrës. Varrimi u bë , të mërkurën, në orën 14:00.

Ministria për Evropën dhe Punët e Jashtme së bashku me Ambasadën shqiptare në Gjermani ndoqën të gjitha procedurat e nevojshme për transportin e trupit të Robert Elsie në Shqipëri.

“MEPJ-ja në bashkëpunim me strukturat lokale kanë bërë të mundur që Robert Elsie të prehet në Theth, atje ku ishin dëshira dhe amaneti i tij”.

Natasha Lako: Robert Elsie në paqen e përjetshme në Theth


Natasha Lako: Robert Elsie në paqen e përjetshme në Theth

Në përjetësinë e Thethit, vjen për t’u prehur Robert Elsie, albanologu dhe përkthyesi që i dha botës diçka prej shpirtit shqiptar dhe ne shqiptarëve na ka lenë çelsat për të hapur dhomat e kulturës që na ka lindur. Mik i mirë me të gjithë autorët shqiptarë, të politikës, letrave dhe gjithë rrugëtimeve të tjera të gjata.

Mik i largësive të mëdha shqiptare, deri në thellësi. Për herë të parë, ende i ri, zbriti në Tiranë për të kumtuar mbi letërsinë e ditës dhe ky qytetar i botës, herë i kujdesshëm, herë i vendosur në mendime, na tregoi se asnjëherë nuk do ta kenë të lehtë mendimet e zyrtarizuara. Sa më shumë u bë mik me gjuhën dhe me botën shqiptare, aq më shumë do të na çudiste Robert Elsie me zbulimet dhe kërkimet e tij të pafund.

Ndoshta mund të quhet edhe lexuesi më i etshëm i letërsisë shqipe. Ndoshta mund të quhet bashkudhëtar i palodhur me fatet shqiptare.

Personalisht e kam njohur nga pranë dhe nga larg. E kam parë të ecë mendueshëm në qytetin Studenti, si për të begatuar me vargjet e shumta të poeteve shqiptar që i kishte në mendje, sheshin ku studentë nga e gjithë Shqipëria dhe qindra mijëra banorë të Tiranës, u mblodhën të vendosur për të ndryshuar jetën. Priste i lumtur të shfaqej çdo ekstravagancë e re lirie dhe gëzohej për çdo gjë të re, njeriu që nuk u lodh se udhëtuari nëpër lashtësinë shqiptare.

Dhe bëhej më serioz ndër seriozët në përkthimet e tij të politikës. Ishte njeriu që mbante në një thes, si Shën Nikolasi, në ndërrimin e viteve, lirikën e mrekullueshme shqipe, së bashku me faqe të përkthyera për krime të mëdha.

Edhe tani më kujtohet se m’u duk sikur i pashë fytyrën atje në bibliotekën e Akademisë Suedeze, ku përveç një bibliografie të tij në anglisht mbi letërsinë shqipe, nuk ekzistonte asnjë lloj informacioni tjetër, madje as veprat e Kadaresë nuk ishin ende në shqip, megjithë depozitimin e gjithë gjuhëve të tjera të botës. Që atëherë dhe deri sot, të gjithë falënderimet për Robert Elsie, janë shumëfishuar. Në Theth, pranë kishës ku në vitin 1918 ka predikuar Shtjefen Gjecovi, atë po e falënderon sot edhe balta më e ëmbël se mjalta. Shqipëria po i dhuron paqen e përjetshme një njeriu që e deshi me jetën e tij. Peng Robert Elsie, më mbet pa nisur libri im i fundit. Paqja e letërsisë shqipe, vetëm bekon.

Kryetari i kërcënuar i OSHP-së, Blerim Dina,tregon kush e kërcënoi dhe sa vonoi Policia për t’i shkuar në mbrojtje
Kryetari i kërcënuar i OSHP-së, Blerim Dina, thotë se është i vendosur të mos bie pre e kërcënimeve dhe shantazheve, dhe se nuk i frikohet askujt nga politika, raporton KTV.

Gjykimi i tenderit 21-milionësh, për të cilin u kërcënua ai, është shtyrë për javën tjetër. Kompania “Sallahu”, që u përfshi në këtë skandal, tash kërkon të jetë pjesëmarrëse në gjykimin e LOT-it të 5-të, në të cilin edhe ishte shpallur fitues, pavarësisht se ishte e 13-a kompani në listë për nga çmimi.

Organi Shqyrtues i Prokurimit, do të duhej të mblidhej nesër, për të shqyrtuar njërën nga 12 ankesat për Autostradën A7, Prishtinë- Gjilan.

Në mesin e ankesave ishte edhe ajo për Lotit- 5, ku Autoriteti Kontraktues i Ministrisë së Infrastrukturës kishte përzgjedhur si fituese kompaninë “Sallahu”, e cila kishte ofertuar me çmimin prej 21 milionë eurosh, apo 10 milionë euro më shumë se sa çmimi më i lirë.

Ankesë në OSHP, për këtë Lot ushtroi edhe “Riviera dhe MANE TCI”, oferta e së cilës ishte 16 milionë euro.


Blerim Dina, kryetari i OSHP-së, ka shtyrë të gjitha seancat që lidhen me Autostradën, pasi të hënën u kërcënua me jetë.

Dina po kthehej në shtëpi, kur në këtë rrugicë, dy burra ia zunë pritën. Njëri nga ta, sipas Dinës, ishte Naim Sallahu. Ata i dhanë një ultimatum që brenda 30 minutave të takonte Sami Lushtakun, në një lokal në periferi të qytetit.

I bënë me dije se në lojë ishin hiç më pak se 21 milionë euro, dhe ky do të duhej të nënshkruante në favor të tyre, ose do t’i shkonte koka.

Kur Dina, nuk shkoi në Grand Store, te banesa e tij erdhi, Shaban Lushtaku.

Mbrëmjen e së hënës, ai shkoi në Polici.

Dina rrëfen për KTV-në, se kërcënime e shantazhe ka pasur që kur erdhi në krye të Gjykatës së Tenderëve, por që të gjitha i ka tejkaluar dhe në asnjërën prej tyre nuk ishte ndier kaq i rrezikuar.

Policia e Kosovës tashmë ka arrestuar njërin nga të dyshuarit, Shaban Lushtaku, të cilit i është caktuar masa prej 48 orë ndalimi.

Policia bën të ditur se i ka ofruar siguri kreut të OSHP-së.

Por, Dina thotë se ata erdhën 24 orë pasi e raportoi rastin.

Kohavisioni ka tentuar të thërrasë zyrtarët e kompanisë Sallahu, por nuk janë përgjigjur në telefon, njëjtë siç nuk është përgjigjur as Sami Lushtaku.

Sidoqoftë, kompania “Sallahu” ka dorëzuar një kërkesë në zyrat e OSHP-së, për lejimin e pjesëmarrjes në seancën e ankesave meqë një gjë e tillë iu mundësohet me ligj.

Çfarë e bën një gjeni?

Ndoshta për atletët, një gjeni është një fitues medaljesh Olimpike. Në fushën e argëtimit, një gjeni mund të përkufizohet si një fitues i EGOT, pra dikush që ka fituar një çmim Emmy, Grammy, Oscar dhe Tony.

Për Mensa, shoqata ekskluzive ndërkombëtare që përbëhet nga anëtarë të “inteligjencës së lartë”, dikush që rregjistron 98 ose më shumë përqind në një test iteligjence ose ndonjë provë tjetër të standardizuar, mund të konsiderohet gjeni. Përkufizimi më i zakonshëm i gjeniut është në përputhje me qasjen e Mensa:një person me inteligjencë të jashtëzakonshme.


Image result for albert ajnshtajn

Krijimi i një gjeniu

Në një seri e re artikujsh shkencorë “Genius” në PBS, Stefën Houking teston idenë se dikush mund të “mendojë si një gjeni”. Për shembull, duke shtruar pyetje të mëdha: “A mund të udhëtojmë në kohë?” – për njerëzit me inteligjencë mesatare …
Image result for albert ajnshtajn
Albert Einstein, (shqip: Albert Ajnshtajn), (14 mars 1879 – 18 prill 1955) ishte një fizikant i cili llogaritet si një nga shkencëtarët më të rëndësishëm të shekullit XX. Ai përcaktoi teorinë e relativitetit dhe dha shumë kontribute në fushat e mekanikës kuantike, mekanikës statistikore dhe kozmologjisë. Në vitin 1921 fitoi çmimin Nobel për fizikë për shpjegimin e efektit fotoelektrik dhe për shërbimin në fushën e "fizikës teorike".Gjithashtu Albert Ajnshtajn njihet si njeriu më i mençur në botë dhe gjeniu i shekullit XXI.Ai krijoi formulën më të njohur në botë,formulën e Energjisë. Truri i Albert Ajnshtajnit është akoma i gjallë duke mbijetuar nëpër laboratorët më modernë në botë!Dhe thuhet se koeficienti i dijes së trurit te Ajnshtajnit është 165,gjithashtu gjatë vëretjes së trurit ka dallime nga njerëzit tjerë.Ajnshtajni vdiq në Princeton, New Jersey, SHBA më 18 prill, 1955, në moshën 76 vjeçare.


Kur mbushi pesë vjeç, i ati i dha një busull, që menjëherë i ngjalli djalit një interes të paparë për gjilpërën magnetike dhe fenomenet natyrore që shkaktonin lëvizjen e saj në të njëjtin drejtim. I ati i shpjegoi se kjo shkaktohej nga fusha magnetike dhe forca e rëndesës. Ajnshtajni e kishte të vështirë të kuptonte koncepte të tilla në atë moshë.

Në komentet e tij për vitet e fëmijërisë, Albert Ajnshtajn kujtonte se nuk e kishte me qejf shkollën. Metoda e prerë mësimore, ku nxënësve nuk u lejohej të bënin pyetje e bënte atë të ndjehej si i burgosur.

Por me kalimin e viteve, fizikani i ardhshëm zhvilloi një dashuri të madhe për matematikën. Ai filloi të mësonte logaritmet dhe pjesë të tjera të vështira të matematikës, ndërkohë që moshatarët e tij ende mësonin aritmetikën e thjeshtë. Albert Ajnshtajn ndoqi më pas Institutin Politeknik në Zyrih të Zvicrës, ku studioi fizikë dhe matematikë. Pas diplomimit ai punoi për qeverinë zvicerane si inspektor patentash për shpikjet e reja. Gjatë kësaj periudhe ai filloi punën për teoritë e tij të ardhshme shkencore.

Në një nga punimet e tij shkencore ai shpjegon se drita lëviz përmes valëve dhe pjesëzave, një nga elementët e rëndësishëm të teorisë së tij kuantike.

Në një tjetër punim ai flet për pjesëza të vogla që pluskojnë në lëngje apo në trupa të gaztë, e cila mbështet teorinë e përbërjes atomike të materies.

Por teoria më e rëndësishme është ajo e relativitetit, ku Ajnshtajni shpjegon se drita lëviz gjithmonë me të njëjtën shpejtësi, pavarësisht nga burimi i saj.

Por ai shtoi se koha dhe masa mund të ndryshojnë dhe varen nga vend-ndodhja e një personi në raport me një objekt apo një ngjarje.

Ajnshtajn botoi në vitin 1905 veprën e tij më të rëndësishme, dhe një nga dokumentet më të rëndësishme shkencore në histori të titulluar Teoria e Relativitetit. Dhjetë vjet më pas ai botoi një vëllim të zgjeruar të kësaj vepre me titullin Teoria e Përgjithshme e Relativitetit, ku përfshin ide themelore që përdoren për të përshkruar fenomene natyrore lidhur me kohën, hapësirën, masën, lëvizjen dhe forcën e rëndesës. Ajnshtajni thotë se objektet humbasin masë kur emetojnë dritë, pasi drita është një formë energjie.

Në vitin 1921 Ajnshtajni fitoi Çmimin Nobel në Fizikë për zbulimin e ligjit të efektit fotoelektrik. Ky ligj shkencor shpjegon përse disa metale emetojnë elektrone pasi mbi sipërfaqen e tyre bie drita. Ky zbulim çoi në zhvillimin e elektronikës, përfshirë edhe radios dhe televizionit.

Letra e Ajnshtajnit dërguar ShBA-ve

Albert Ajnshtajn punoi si pedagog në Zvicër dhe Gjermani. Ai u largua nga Evropa kur në 1933 erdhi në pushtet Adolf Hitleri. Fizikanti u vendos në Shtetet e Bashkuara ku vazhdoi punën e tij shkencore në Institutin për Studime të Avancuara në Princeton, Nju Xhersi. Megjithë famën e tij, Ajnshtajni ishte një njeri i thjeshtë, i veshur me rroba të vjetra dhe me flokë që dukeshin të pakrehur. Studentët e tij tregojnë se ai kishte aftësinë të ilustronte ide shumë të vështira me figura dhe krahasime që i bënin ato shumë të kuptueshme.

Megjithëse ishte kundër luftës, Ajnshtajni i shkroi presidentit amerikan Franklin Ruzvelt në vitin 1939 për ta nxitur që Shtetet e Bashkuara të prodhonin bombën bërthamore para Gjermanisë. Albert Ajnshtajni vdiq në moshën 76 vjeçare në vitin 1955.


Historia e pasaportës shqiptare të Albert AjnshtajnPara disa muajve publicistja dhe intelektualja e njohur Brunilda Ternova për të njoftuar lexuesin italian me vepra shqiptare, pat përkthyer në italishte një artikull të zotit Fahri Xharraj, ku thuhej se Einsteini kishte shpëtuar jetën me një pasaportë shqiptare. Qesh skeptik dhe kjo ishte arsyeja pse bëra disa kërkime. Gjeta një artikull tek gazeta e madhe gjermane “Die Welt”. Një artikull nga Stefanie Bolzen të publikuar më 27.01.2011. Intelektuali i shquar dhe publicisti, zoti Fahri Xharra si dhe Zonja Brunilda Ternova kishin të drejtë, ja arsyet:
Titulli i origjinalit është: “BESA SHPËTOI HEBRENJTË NGA VDEKJA E SIGURT” me dy nëntituj: “Gjatë pushtimit gjerman myslimanët shqiptarë fshehën gati 2000 hebrenj, kodi i nderit i detyronte ata të ndërmerrnin një hap të tillë” dhe “Shqiptarët nuk i dorëzuan hebrenj as ndihmës- xhelatëve të Musolinit, e as nazistëve dhe kështu rrezikuan jetën e tyre”
Në artikull bëhet fjalë për dramën e hebrenjve dhe rrëfen një plakë gati 89 vjeçare me emrin Scarlett Epstein (atëherë quhej Trude Grünëald), e cila falënderon policët shqiptarë për shpëtimin e jetës. Ajo ishte e re kur u desh të arratiset. Trude nuk kishte imagjinuar se një ditë, gjatë ikjes, do të përfundonte në Shqipëri dhe pikërisht atje, do të mbijetonte. Autorja thotë se në Shqipëri qenë fshehur gati 2000 hebrenj tek familjet shqiptare myslimane dhe gati të gjithë i shpëtuan gjahut nazist.
“Besa” quhet fjala për këtë shpëtim, sepse “Besa” është pjesë e kodit të stërlashtë të nderit tek shqiptarët. Kur dikush dikujt i ofron ndihmë dhe e merr në shtëpinë e vet, ai duhet edhe ta mbajë premtimin për mbrojtje: “ Shtëpia e shqiptarit është e Zotit dhe e mikut”, vazhdon autorja.
Tre ditë para se të niste drama e tyre, Hitleri kishte shpallur bashkimin e Austrisë me Gjermaninë dhe ishte kthyer në atdheun e vet për të njoftuar vendin se i ishte bashkangjitur Rajhut Gjerman. Edhe Trude kishte dalë jashtë dhe kishte parë atë masë të njerëzve, që ishin grumbulluar për ta përshëndetur Hitlerin dhe kujton një masë njerëzish si të hipnotizuar, duke brohoritur, madje nga frika kishte brohoritur edhe ajo. Trude kishte pritur tre muaj derisa kishte marrë një vizë. Dy vëllezërit e saj kishin ikur në Itali, pastaj në Angli…
“Shteti jugosllav ishte shumë antisemit”, thotë ajo. “Në pasaportat tona shkruante një“J“ (Jude) e madhe dhe kështu dukej se fati jonë ishte vulosur!“
Shteti jugosllav kishte dashur t‘ i kthejë përsëri në Vjenë dhe Trude ishte dashur të shkojë prej konsullate në konsullat, ndërkohë i burgoset i ati, nëna ishte rrezikuar nga vetëvrasja, mirëpo, askush nuk i kishte lëshuar një vizë, as anglezët, e as amerikanët. Në fund dikush i kishte dhënë një këshillë: Shqipëria! Një vend për të cilin Turde nuk kishte dëgjuar kurrë më parë. Ndihma shqiptare ndaj hebrenjve deri vonë kishte ngelur e panjohur, sot gjenden emrat e 65 shqiptarëve në „Yad Vashem“ si „Të drejtët e Popujve“ apo “Të mirët e Popujve.” Autorja e shkrimit bën të ditur se Shqipëria kishte lëshuar 400 pasaporta për hebrenjtë.
“E vërteta është se Albert Ajnshtajn në vitin 1935 iku në SHBA me një pasaportë shqiptare, që e kishte marrë pas një qëndrimi të shkurtër në Shqipëri. E vërtetë është gjithashtu se Shqipëria nuk ka bashkëpunuar me nazistët italian apo gjerman.”
Trude kishte mbërrur në Durrësi nga Spliti i Kroacisë. Në Durrës qenë strehuar 45 hebrenj pranë stacionit të policisë. Zonja Epstein tregon se ata frikësoheshin se do ti dorëzonin te gjermanët, mirëpo policët shqiptarë, i fshehën ata në brendi të qytetit në një bodrum dhe mbijetuan të gjithë…
Zonja Borici, një shqiptare nga veriperëndimi i Shqipërisë i tregon fotografit amerikan Norman H. Gersham, se kur ajo ishte 17 vjeçare, i ati i saj kishte sjellë njerëz të huaj në shtëpi dhe u kishte thënë se ishin të afërm dhe u kishte siguruar pasaporta të rrejshme me emra shqiptar mysliman dhe kishte kërkuar të mos i tregohej askujt. Rreziku ishte i madh, nazistët kishin tërhequr vërejtjen popullit se kush fsheh ndonjë hebre, do të vritej menjëherë.
Tash e 70 vite jeton Epstein në Angli, ka ndryshuar emrin dhe marrë mbiemrin e burrit. Ajo është profesoreshë e sociologjisë në universitet dhe pioniere e Antropologjisë së Zhvillimit. Zonja Epstein mendon se ka shumë histori të pa treguara, që flasin për solidaritetin në mes krishterëve, hebrenjve dhe myslimanëve, thuhet në mes të tjerash në artikullin e gazetës “Die Welt”, shkruar nga Stefanie Bolzen.

Beogradi, vatra ku turistët kryejnë marrëdhënie me kafshët


Shumë turistë të huaj nga vendet e Evropës udhëtojnë drejt Serbisë për të kryer marrëdhënie seksuale me kafshët.

Thuhet se Beogradi është një vatër për manjakët seksualë të kafshëve. Reklamat në internet ofrojnë seks me kafshët që varion nga 70 deri në 150 Euro, ndërsa ka vizitorë që paguajnë 50 Euro shtesë për të filmuar veten.

Një hetim për këtë çështje u realizua nga televizioni gjerman RTL. Gazetarët që shkuan në Beograd filmuan skena të tmerrshme, një qen të veshur me geta dhe taka të larta.

Pavle Bihal, drejtues i një shoqate të kafshëve, kërkon që këto klube të mbyllen. Ai u tha gazetarëve gjermanë se kanë informacione për një klub të tillë që ndodhet në një apartament dhe të gjitha të dhënat mund t’ja japin policisë.

Numri më i madh i turistëve që shkojnë në Beograd për të kryer marrëdhënie me kafshët janë nga Gjermania, Holanda, Suedia dhe Britania e Madhe.
Këtu e gjeni videon:

http://www.mirror.co.uk/news/world-news/sick-brits-travelling-serbia-sex-11360625#ICID=OffSiteVideo


Sick Brits 'travelling to Serbia for sex with dogs at animal brothels for as little as £60'

Animal rights group 'Leviathan' claims the capital Belgrade as become a hotspot for zoophiles

Kryeprokurori i shtetit, Aleksandër Lumezi i kundërpërgjigjet Enver Hasanit: “Shiko a e kam kry edhe shkollën fillore”!Kryeprokurori i shtetit, Aleksandër Lumezi ka komentuar deklaratën për media që ka dërguar pak më parë ish-rektori i UP-së Enver Hasani, me anë të së cilës akuzon Lumezin për falsifikim të provimit të jurispodencës.

Lumezi tha se kjo deklaratë e tij është thjesht shpifje.

“Jemi mësuar me terminologjinë shpifëse të Enver Hasanit, ne nuk lidhemi me terminologjinë shpifëse të atij, se jemi mësuar, s’është hera parë ka pasur edhe më herët kësi shpifje nga ana e tij”, ka thënë Lumezi.

Kryeprokurori i shtetit, madje mendon se nuk ia vlen as të komentohet kjo deklaratë e Hasanit, duke shtuar me shaka se Enver Hasani duhet të verifikojë se a ka kryer prokurori edhe shkollën fillore.

“Po nuk e di unë se kisha komentuar se këto shpifje nuk meritojnë kurrfarë komentimi, vetëm përbuzje se nuk merremi na me kësi senesh se. Le të shikon mos e kam falsifikua edhe shkollën fillore”.

Në fund, Lumezi ka thënë për Blic se “janë gjallë profesorët që i kam dhënë unë provimet te ata”.*****

Ish-rektori Enver Hasani është dënuar sot nga Gjykata në Prishtinë në lidhje me përkthimin e librave.

Enver Hasani është dënuar sot me 1 vit burg me kusht për dy vjet verifikim nga Gjykata Themelore në Prishtinë në lidhje me kontratën për përkthimin e librave nga anglishtja në shqip për universitetin e Prishtinës.


Gjykata i shpalli fajtorë edhe dy të akuzuarit tjerë në këtë rast, Albert Rakipit e Hakif Veliut. Këta dy janë dënuar me nga gjashtë muaj burg, masë e cila u zëvendësohet me gjobë prej 10 mijë euro.

Gjithashtu, tre të akuzuarit detyrohen nga gjykata që t’ia kompensojnë UP-së dëmin prej 70 mijë euro “në mënyrë solidare”.

Dy të akuzuarit, Enver Hasani e Albert Rakipi nuk kanë qenë të pranishëm në seancën e shpalljes së vendimit nga trupi gjykues.

Sipas aktakuzës së Prokurorisë Speciale të Kosovës, Enver Hasani në cilësinë e rektorit të Universitetit të Prishtinës, Hakif Veliu si shef i prokurimit në UP dhe Albert Rakipi si drejtor i Institutit për Studime Ndërkombëtare – ISN, akuzoheshin se kanë kryer veprën penale të mashtrimit në detyrë në bashkëkryerje, transmeton kallxo.

Prokuroria pretendon se të akuzuarit këtë vepër e kishin kryer lidhur me realizimin e kontratës për përkthimin e librave nga gjuha angleze në gjuhën shqipe për nevojat e UP-së.

Kontrata e lidhur në mes të UP-së dhe ISN-në mbante datën 5 dhjetor 2012, ndërsa vlera e përgjithshme e saj ishte 500 mijë euro dhe çmimi i pagesës ishte përcaktuar 12,65 euro për 1000 fjalë.

Prokuroria pretendonte se 3 ditë pasi që ishte nënshkruar kontrata, drejtori i ISN-së, Jorgji Qirjako i ka dërguar të akuzuarit Enver Hasani një kërkesë për ndryshimin e kontratës nga njësia matëse “fjala” në njësinë matëse “karaktere”, ndërsa pastaj i akuzuari Hakif Veliu sipas marrëveshjes me Enver Hasanin, ka përpiluar një kontratë të re me të cilën kanë ndryshuar nenin 17 të kontratës origjinale të datës 5 dhjetor 2008.

Në aktakuzën e prokurores Drita Hajdari thuhej se pikërisht neni 17 ishte ndryshuar në atë formë që në vend të çmimit 12.65 euro për 1000 fjalë, ishte shënuar çmimi 12.65 euro për 1000 karaktere duke i mundësuar kështu ISN-së, përfitim më të madh për sasinë e njëjtë të shërbimit dhe për të sjellë në lajthitje personat e autorizuar të UP-së.

Gjithnjë sipas aktakuzës, i akuzuari Hakif Veliu, në kontratën e falsifikuar ka mbajtur numrin dhe datën e kontratës origjinale dhe atë kontratë i akuzuari Enver Hasani më datë 13 dhjetor 2008 e ka dërguar në Tiranë për ta nënshkruar i akuzuari Rakipi.

Sipas kontratës së ndryshuar, prokuroria pretendon se më 13 korrik 2009 është dërguar në UP fatura për përkthimin e 8 librave me çmim prej 78.999,25 euro e llogaritur sipas njësisë matëse “karaktere”, e që sipas kontratës origjinale do të kishte kushtuar 14.991, 91 euro.

Aktakuza përshkruante se i akuzuari Rakipi në fatura e ka shënuar shenjën 1000/F, gjë që tek anëtarët e Komisionit të UP-së për pranimin e materialit të përkthyer, ka krijuar lajthitje se llogaritja e përkthimit është bërë me njësinë matëse “fjala” dhe kështu ky komision ka rekomanduar ekzekutimin e pagesës.

Prokurorja Drita Hajdari, pretendon se si rezultat i ndryshimit të kontratës origjinale, ISN siguroi një përfitim të kundërligjshëm financiar në shumë prej 70 mijë eurove.

Hajdari kur e paraqiti fjalën përfundimtare para pesë ditësh e konsideroi rastin e Hasanit, rast të “jakave të bardha”, ndërsa deklaroi se kihte tendencë që të sakrifikohej zyrtari më i ulët Hakif Veliu për zyrtarin më të lartë Enver Hasani.

Hasani, Rakipi e Veliu janë deklaruar të pafajshëm në dhjetor 2015 për akuzat me të cilat ngarkohen.

2017-10-17

Nga Flori Bruqi : Dialogu shqiptro-serb në qorrë - sokak ?


Në kemi nevojë për mobilizim politik dhe qytetar ndaj presionit luftarak që po e bën Serbia. 

Marrëdhëniet e Kosovës me Serbinë, janë “duke i pritur ditët të vështira”, sipas tij është e nevojshme për “mobilizim politik dhe qytetarë për kundërshtimin e aktiviteteve të tilla të Serbisë.

“Ne të gjithë duhet të mobilizohemi politikisht, por edhe në akseptin civil që të mos merren më presione që Serbia po i bënë në Kosovë, për shkak të planit të tyre që veriu i Kosovës të aneksohet nga Serbia. Kosovaret nuk do ta lejojnë këtë.

Kosova gjithë këto presione dhe provokime do t’i rezistoi duke i përdorur të gjitha mundësit ligjore dhe kushtetuese që i ka në dispozicion.

Kosovarët  do të ua bëjmë të qartë edhe përfaqësuesve të Bashkimit Evropian se nuk do të lejojmë që të na rrezikojë integritetin territorial të Kosovës.

 Ka qenë e nevojshme për të dy vendet të bëjnë marrëveshje për të normalizuar marrëdhëniet që nga viti 2013, disa marrëveshje janë arritur, ndërsa të tjerat janë në rrugën e zbatimit, por duhet të shihet përpara dhe të bëhet gjithçka që është e mundshme për të normalizuar marrëdhëniet mes vendeve.

Serbia duhet të ndaloj provokimin e renda që po bënë kundër Kosovës, të tilla si urdhër-rresti, treni dhe muri në Mitrovicë.

 Disa parti politike ishin pjesë e bisedimeve, si dhe disa përfaqësues kanë marrë pjesë në dialogun ndërmjet Kosovës dhe Serbisë, por thotë se edhe në Kuvendin e Kosovës e kanë votuar për marrëveshjen e parë në vitin 2013.

“Në kemi nevojë për mobilizim politik dhe qytetar ndaj presionit luftarak që po e bën Serbia. Ata janë duke pritur që ne të kemi ditë të vështira në marrëdhëniet me Serbinë.(Flori Bruqi)Ulrike-Lunacek-2010.JPG
Nënkryetarja e Parlamenti Europian. Ulrike Lunaçek: S’ka nevojë për negociata të reja Kosovë- Serbi, por zbatim të marrëveshjeve

Mendoj se është e domosdoshme që edhe Kosova e edhe Serbia të zbatojnë atë që janë marrë vesh në Bruksel, ka deklaruar sot nënkryetarja e Parlamenti Europian. Ulrike Lunaçek, e cila ka qenë raportuese për Kosovën, transmeton Koha.net.

“Sinqerisht nuk dëshiroj të dëgjoj se çdo gjë duhet biseduar nga fillimi. Por, duhet zbatuar atë që është premtuar. Kjo vlen për të dy palët”, citon FoNet të ketë thënë Lunaçek për DW.

Në Parlamentin Europian krejtësisht qartë themi se kjo vlen edhe për Serbinë, pra nuk jemi të njëanshëm, por theksojmë se edhe Serba ka shumëçka për të plotësuar ka konstatuar Lunaçek.

Mendoj se edhe Kosova e edhe Serbia kanë humbur shumë kohë sepse nuk e kanë zbatuar atë për të cilën janë pajtuar.

“Pra, jo negociata të reja, por zbatim, zbatim, zbatim”, ka thënë Lunaçek.

Lidhur me zgjedhjet në Kosovë, Lunaçek ka shfaqur shpresën se shumica qeveritare në Kosovë do ta ratifikojë Marrëveshjen për kufi me Malin e Zi dhe se do ta luftojë korrupsionin.

Image result

Presidenti i Kosovës  Hashim Thaçi mund të flasë me Serbinë, por nuk ka të drejtë të nënshkruajë marrëveshje...

Presidenti Hashim Thaçi mund të udhëheqë dialogun me Serbinë edhe para konstituimit të institucioneve, por nuk ka të drejtë kushtetuese të nënshkruajë asnjë marrëveshje pa pëlqimin paraprak të Kuvendit, vlerësojnë njohësit e Kushtetues.

Shoqëria Civile shkuarjen e tij në Bruksel e sheh si tentim për të qenë në qendër të vëmendjes dhe tentim shfrytëzimi të vakuumit institucional për të marrë në duar frenat e dialogut.

Sidoqoftë, dialogu që u zhvillua pas pavarësisë, fillimisht nisi për çështje teknike e më pas për normalizim marrëdhëniesh, u bazua në dy rezolutat e Kuvendit të Kosovës, e para e miratuar në marsin e 2011-ës dhe e dyta në tetorin e 2012-ës.

Që të dyja këto e obligojnë Qeverinë e Kosovës që të raportojë në mënyrë të rregullt për ecurinë e dialogut para Kuvendit.

Por në rastin e udhëheqjes së dialogut nga Presidenti, mbetet në vullnetin e tij nëse do të raportojë ose jo.

Boris Tadic 2010 Cropped.jpg
Prof.Dr.Borislav Ljuba Tadiq: 
Dialogu më s`ka kuptim, Kosova mori atë që deshi


Ish presidenti Tadiq potencoi për mediat serbe se “kjo qeveri dha edhe atë që deri më tani nuk ishte e humbur, duke u arsyetuar në krijimin e një asociacioni që quhet ‘Bashkësi e komunave me shumicë serbe’, por që ajo bashkësi do të ketë rol të një OJQ-je, bile edhe më pak se ajo.

Në një intervistë dhënë mediave serbe, ish presidenti serb, Boris Tadiq theksoi se plani i tij, i shpalosur para pesë vitesh e që ishte i përbërë prej katër pikash, pas nënshkrimit të Marrëveshjes së Brukselit ai plan tanimë nuk ka vlerë, ngase disa çështje, që atëherë ishin të mundshme për t’u realizuar, tanimë janë të pamundshme.

Ai, ndër të tjera, shtoi se Aleksandar Vuçiq dhe Tomisllav Nikoliq, kanë mashtruar qytetarët në zgjedhjet e 2012-ës, duke premtuar se të gjitha marrëveshjet e arritura më herët do të zhvlerësohen, njoftojnë mediat serbe, transmeton RTK.

“Me nënshkrimin e marrëveshjes së Brukselit kanë pamundësuar të luftojmë edhe për atë deri më atëherë ishte e mundur të fitohet, ndërkaq tanimë jemi para aktit të kryer dhe çdo marrëveshje për çështje të tilla shërben drejt ndarjes së përgjegjëve dhe mjegullim para syve të publikut për të thëne se bëjmë dialog”, theksoi ish presidenti Tadiq.

Tutje ai theksoi se dialogu mbi ato çështje kishte kuptim vetëm para nënshkrimit të marrëveshjes së Brukselit.

“Kjo qeveri lejoi të instalojë sistemin ligjor në gjithë territorin e Kosovë së pavarur, duke përfshirë edhe veriun. Ndërkohë që në mandatin tim si president nuk kemi pranuar dhe suksesshëm kemi arritur ta ruajmë atë që Serbia nuk kishte humbur gjatë luftës ’98-’99”, theksoi ish presidenti serb, Tadiq.

Ndër të tjera, ish presidenti Tadiq potencoi se “kjo qeveri dha edhe atë që deri më tani nuk ishte e humbur, duke u arsyetuar në krijimin e një asociacioni që quhet ‘Bashkësi e komunave serbe’ por që ajo bashkësi do të ketë rol të një OJQ-je, bile edhe më pak se ajo, bile edhe më keq, kjo qeveri nuk do të jetë në gjendje të luftojë që edhe kjo të zbatohet”.


Marko Djuric 2014-mc.rs.jpg


Drejtori i Zyrës për Kosovën në Qeverinë e Serbisë Marko Gjuriq thotë Beogradi s ‘ka partner për biseda me PrishtinënDrejtori i Zyrës për Kosovën në Qeverinë e Serbisë Marko Gjuriq sot në panelin e Forumit për Siguri të Beogradit është ankuar se Serbia nuk ka me kë të flasë për zbatimin e marrëveshjeve me Kosovën, transmeton Koha.net

“Ka muaj që nuk kemi partner për dialog dhe implementim. Tani jemi në ajër dhe varemi nga mëshira e tyre (Kosova) që të emërojnë dikë i cili do të merrej me këtë”, ka thënë ai.

Ai, siç njofton rts, ka theksuar se është koha që gjatë kërkimit të zgjidhjes për Kosovën të fillohet me marrjen para sysh se çfarë duan shqiptarët dhe çfarë duan serbët në Kosovë.

"Nuk jam i sigurt nëse gjatë viteve të shkuara kjo zgjidhje qenë e njëjtë për serbët e për shqiptarët. Ai ka thënë se për serbët Kosova është krahinë autonome, për shqiptarët e për në pjesë të botës Kosova është shtet, ndërsa popullata atje nuk e është e kënaqur me këtë status pasi një pjesë e madhe e shqiptarëve e duan atë pjesë të Shqipërisë e ndërsa serbët e duan pjesë të Serbisë”, ka thënë Gjuriq duke shtuar se pak kush është i kënaqur me këtë status.

Ai në vazhdim ka thënë se normaliteti në Kosovë do të thotë ekonomi më e mirë, më shumë vende pune dhe më pak papunës.

“Jemi të gatshëm të punojmë me Prishtinën në këto qëllime nga të cilat dobi kanë dy palët”, tha Gjuriq duke përfunduar se “normaliteti nuk është marrja me statusin porse kushtet më të mira për njerëzit

Zyrtari serb i për Kosovën ka thënë të mos jetë i sigurt shqiptarët do të ndalen me pavarësinë e Kosovës e si shembull ka marrë atë që Shqipëria ka emëruar shqiptarë nga Kosova, ndërsa Hashim Thaçi ka kërkuar për kosovarët pasaporta të Shqipërisë .

Refreni monoton i Serbisë: Nuk do ta njohim Kosovën
Ministri serb Aleksandar Vulin ka thënë se Kosova po përpiqet ta evitojë dhe mos ta respektojë marrëveshjen e Brukselit

“Do të ketë shumë përpjekje që Prishtina ta evitojë Marrëveshjen e Brukselit dhe zbatimin saj. Për Marrëveshjen e Brukselit nuk ka çfarë të bisedohet tjetër, çdo gjë është negociuar, nuk mund të bisedohet për atë që është marrë vesh dhe që është nënshkruar”, citon tanjug të ketë thënë Vulin.

Ai ka theksuar se pozita e Beogradit është e qartë, se ai kurrë nuk do ta njohë pavarësinë e Kosovës.

"Për ne Kosova nuk është dhe nuk do të jetë shtet, nuk do të jetë anëtare e Kombeve të Bashkuara”, ka thënë Vulin.

Rreth Kosovës, Ministri serb i Mbrojtjes Aleksandar Vulin “ia kthen fjalën” ambasadorit amerikan në Beograd

Rreth Kosovës, Vulin “ia kthen fjalën” ambasadorit amerikan në Beograd


Ministri serb i Mbrojtjes Aleksandar Vulin është përpjekur të hedhë poshtë kritikat e ambasadorit amerikan në Beograd Kyle Sccot lidhur me qëndrimin e tij ndaj të dënuarit nga Haga për krime lufte në Kosovë, gjeneralit Vladimir Lazareviq.

Scot në Twitter kishte thënë se “disa muaj punë në përmirësimin e i imazhit të Serbisë bë SHBA, mund të shkatërrohen me një deklaratë”.

"Lazareviq është njeri i lirë ndërsa e drejta ime është ta respektoj luftën tij dhe luftën e popullit tim. A duhet ta lavdëroj bombardimin dhe të kërkoj arsyetim për shkëputjen e Kosovës? Nuk di ushtri që do të turpërohej nga gjenerali Lazareviq e unë me siguri se jo”, citon FoNet të ketë thënë Vulin duke e vlerësuar gjeneralin për “qëndrim të guximshëm kundër agresorëve të NATO-s” në vitin 1999.

Lazareviq është dënuar me 14 vjet burg nga Tribunali i Hagës për krime lufte ndaj popullatës shqiptare në Kosovë.

Për deklaratën lavdëruese të Vulinit për kriminelin Lazareviq Washington Post ka shkruar artikullin "Ministri serb i Mbrojtjes lavdëron kriminelin e dënuar të luftës”.

Rusia shton presionin ndaj Serbisë për statusin e bazës së vet në Nish


Rusia shton presionin ndaj Serbisë për statusin e bazës së vet në Nish

Rusia e ka shtuar presionin ndaj Serbisë duke kërkuar status diplomatik për personelin rus në kapacitetin kundërthënës, për të cilin zyrtarët e Shteteve të Bashkuara besojnë se mund të shndërrohet në bazë spiunimi e Rusisë në Ballkan.

Moska disa herë i ka përgënjeshtruar raportet se e ashtuquajtura, Qendër humanitare ruso-serbe, në qytetin jugor Nish, është bazë e Rusisë për përgjim të perëndimit në Ballkan. Mëtutje, agjencia AP nga Beogradi, raporton se Ballkani është një rajon i tensionuar ku Rusia garon për ndikim.

Moska disa herë ka thënë se kjo qendër shërben vetëm për misione humanitare.

Zyra e presidentit të Serbisë, Aleksandar Vuçiq, tha se gjatë takimit të sotëm, ambasadori i Rusisë në Serbi, Alexander Chepurin, ka kërkuar nga ai për ta zgjidhur statusin e qendrës “sa më shpejtë që të jetë e mundur” për shkak të “vëllimit të punëve të saj”.

Kryeministrja e Serbisë, Ana Bërnabiq, ka thënë se “as Moska e as Uashingtoni” nuk do të ndikojnë në vendimin e qeverisë për statusin e qendrës në Nish.

Shtetet e Bashkuara kanë shprehur shqetësim lidhur me këtë qendër, e cila është hapur nga Rusia dhe Serbia në vitin 2011.

Lokacioni i saj është afër kufirit të Serbisë me Bullgarinë, anëtare e NATO-s, dhe me Kosovën, ku ndodhet një bazë e madhe ushtarake amerikane dhe trupat paqeruajtëse të NATO-s.

Presidenti i Kosovës, Hashim Thaçi, gjatë ditës së djeshme ka hedhur akuza të rënda në drejtim të miqve ndërkombëtarë për disa premtime që sipas tij iu bënë në këmbim të krijimit të Gjykatës Speciales.Presidenti i Kosovës zt.Hashim Thaçi, gjatë një fjalimi, madje ka kritikuar Gjykatën Speciale, duke thënë se kjo e fundit ka bashkëpunim maksimal dhe reciprok me Serbinë, ndërsa bashkëpunimi i saj me Kosovën është minimal, përkatësisht nuk ka bashkëpunim fare. Akuzave të Thaçi i është përgjigjur Ambasada e Amerikës, duke treguar se Gjykata Speciale do të jetë e paanshme.


Ambasada amerikane në Kosovës i është përgjigjur akuzave të Presidentit Thaçi, i cili gjatë ditës se djeshme akuzoi ndërkombëtarët se i premtuan gjumë gjëra në këmbim të formimit të Gjykatës Speciale. Thaçi po ashtu ka hedhur dyshime edhe për anshmërinë e Speciales në raport me Kosovën.

Në një përgjigje për media, Ambasada e Amerikës ka treguar se SHBA do të mbesin të përkushtuar për veprimin e suksesshëm të Dhomave të Specializuara të Kosovës në Hagë.

“Shtetet e Bashkuara mbesin tërësisht të përkushtuara për veprimin e suksesshëm të Dhomave të Specializuara të Kosovës në Hagë, dhe ne përshëndesim përkushtimin e institucioneve shtetërore për të bashkëpunuar me Gjykatën. Bashkëpunimi i Kosovës me këtë proces do të forcojë pozitën ndërkombëtare të shtetit dhe do te jete tregues konkret I parimeve elementare demokratike ku sundimi i ligjit vlejnë për te gjithë qytetarët, njësoj”, thuhet në përgjigjen me shkrim të Ambasadës.

Në Ambasadën amerikane nuk kanë lënë pa e përmendur edhe anëtarësimin e Kosovës në mekanizmat ndërkombëtarë.

Në këtë aspekt, ata kanë bërë me dije se SHBA do të përkrahë Kosovën në çdo moment.

“Shtetet e Bashkuara përkrahin fuqishëm Kosovën ne anëtarësimin e saj në organizatat ndërkombëtare; anëtarësimi i se cilës bazohet në kritere specifike për çdo institucion dhe Qeveria e SHBA-ve do të vazhdojë të punojë nga afër me Kosovën që ajo t’i përmbushë ato kërkesa”.

Presidenti Thaçi në një paraqitje para shoqërisë civile, ku foli për Specialen, deklaroi se në bazë të disa të gjeturave të hulumtimit, ekzistojnë keqinformata, pritje joreale, dezinformata të qëllimshme për atë se çfarë është dhe çfarë do të sjellë Gjykata Speciale.

Thaçi ka thënë se Gjykata Speciale nuk është disavantazh, por është një avantazh për Kosovën.

“Shpesh thuhet se mbi Kosovën qëndron një re e zezë të cilën duhet ta largojmë. Të jemi të qartë, atë re të zezë e ka krijuar Serbia, dhe askush më mirë se kosovarët nuk mund ta largojnë atë re të zezë. Pra, Gjykata Speciale është një mundësi për të forcuar ndjenjën e drejtësisë në Kosovë, e ritheksoj ndjenjën e drejtësisë”, ka thënë ai.

E, si asnjëherë më parë, Thaçi ka goditur shtetet mike të Kosovës, të cilat kanë kërkuar krijimin e Gjykatës Speciale, duke theksuar se si këmbim ato kishin premtuar një sërë

“(…) u premtua se do të mundë të aplikonim për anëtarësim të shpejtë në Këshillin e Evropës, që do të ndodhte liberalizimi i vizave shpejt, që do të kemi mbështetje masive për anëtarësim në UNESCO, se do të themelonim Forcat e Armatosura të Kosovës shpejt dhe se do të kemi njohje të reja. Kosova mbajti fjalën, themeloi Gjykatën. Bashkësia Ndërkombëtare asnjë nga këto premtime nuk i realizoi, përkundrazi Kosovës iu vështirësua rrugëtimi euroatlantik”, tha dje Thaçi.

Deputetët e Parlamentit të Kosovës miratuan me 03.08. 2015 me shumicë votash ndryshimet kushtetuese, që mundësuan themelimin e Gjykatës Speciale për krime lufte. Pro themelimit të Gjykatës Speciale votuan 82 deputetë, 5 ishin kundër dhe një abstenoi.

Parlamenti nuk është për ty zt.Milaim Zeka ?

Një muaj arrest shtëpiak për deputetin Zeka


 Gjykata Themelore ka marr vendim që deputeti Milaim Zeka të lirohet nga paraburgimi dhe ta vuajë masën e arrestit shtëpiak për 30 ditë nën dyshimin për kryerjen e veprës penale "Pjesëmarrje ose organizim i grupit kriminal".

Lajmin e ka konfirmuar për Kp avokati i deputetit Zeka, Gazmend Halilaj i cili ka e kundërshtuar vendimin e kryetarit të Trupit Gjykues Isuf Makolli duke thëne se edhe kjo masë është kundër klientit të tij dhe se ai është i pafajshëm.

Ai tha se do të bëjë ankesë në Gjykatë të Apelit.

Porkurori kishte kërkuar 30 ditë paraburgim për deputetin Zeka. Ai është arrestuar dje nën dyshimin për mashtrim dhe shmangie nga tatimi.

Prokuroria kërkon 30 ditë paraburgim për Milaim Zekën

Prokuroria Speciale, në seancën e cila është mbajtur sot për gjykimin e deputetit Milaim Zeka, ka kërkuar 30 ditë paraburgim. Lajmin e ka bërë të ditur pala mbrojtëse e deputetit Zeka, avokati Gazmend Halilaj

Në seancën e cila u mbajt sot në Gjykatën Themelore të Prishtinës, prokurorja e rastit po kërkon shqiptimin e masës prej 30 ditësh paraburgim për Milaim Zekën.

Prokuroria Speciale po kërkon që deputeti Milaim Zeka të dërgohet në paraburgim nën dyshimin për kryerjen e veprës penale "pjesëmarrje ose organizim i grupit kriminal".

Seanca ka përfunduar, ndërsa Gjykata pritet shpejt ta marrë vendim rreth rastit të deputetit Zeka.

Zeka u ndalua dje nga Policia si i dyshuar për veprën penale “pjesëmarrja ose organizimi i grupit kriminal të organizuar”, pra si i përfshirë në mashtrimin e qytetarëve që kanë aplikuar për viza pune në Gjermani.

Partneri i tij i biznesit, Ilir Krasniqi, me të cilin dyshohet se mashtruan kosovarët për viza pune në Gjermani, tashmë është në paraburgim“Milaim Zeka të jap dorëheqje, mos të vazhdojë 
abuzimin me shtetin”

Prokuroria e Shtetit ka filluar hetimet ndaj deputetit të Nismës për Kosovën në Kuvendin e Kosovës, Milaim Zeka për mashtrimin e 920 qytetarëve të Kosovës përmes një agjencie punësimi për në Gjermani. Ai akuzohet për krim të organizuar, mashtrim dhe shmangie nga tatimi. Partneri i tij ndodhet në paraburgim.

Pas kësaj akuze nga Prokuroria po kërkohet dorëheqja e Zekës nga postimi i deputetit të Kuvendit të Kosovës.


Duke komentuar në lidhje me këtë, analisti politik Faik Krasniqi, ka thënë se politika në Kosovë ka qenë strehë për politikanët e korruptuar, të cilët e kanë përdorur për t`u pasuruar.

“Në Kosovë politika gjithmonë ka qenë ''strehë'' për politikanët e korruptuar. Politika nga politikanët tek ne përdoret për t'u pasuruar dhe për ta vjedhur shtetin, dhe jo që ata politikanë të jenë në shërbim të qytetarëve”, ka thënë ai.

Po ashtu, Krasniqi ka thënë se drejtësia në vend është bërë pronë e politikës dhe se në vend të drejtësisë politikanët e kanë shndërruar shtetin në pronë private.

“Gjithmonë po duhet të përmendim organet e drejtësisë, një drejtësi e kalbur dhe skajshmërisht e korruptuar. Një drejtësi që është bërë pronë e politikës dhe parapolitikës. Dhe në mungesë të kësaj drejtësie, këta politikanë këtë shtet e kanë shndërruar në pronë të tyre private”, ka deklaruar Krasniqi.

Ndërsa, sa i përket rastit të deputetit Zeka, ai ka thënë se do të duhet të jepte dorëheqje dhe se nuk ka ndodhur ende që një politikan të dënohet për korrupsion.

“Padyshim që deputeti Zeka do të duhej të jepte dorëheqje, edhe pse asnjë politikan deri më tash nuk e ka bërë një gjë të tillë, apo s'kemi asnjë rast deri më tash që një politikan apo zyrtar shteti të jetë dënuar për ndonjë rast korruptiv. Mos veprimi i organeve të drejtësisë edhe në këtë rast me deputetin Zeka, u jep hapësirë politikanëve që të vazhdojnë abuzimin me shtetin, sepse e dinë që janë të paprekshëm nga organet e drejtësisë”, ka thënë Krasniqi.

Tërheqja e SHBA-së, vështirësohen edhe më shumë punët për Kosovën në UNESCO Arben SylejmaniNGA ARBEN SYLEJMANI MË 17 TETOR 2017 NË ORA: 07:39FOTO GALERI Ilustrim Shtetet e Bashkuara të Amerikës kanë vendosur që të largohen nga Organizata për Arsim, Shkencë dhe Kulturë e Kombeve të Bashkuara (UNESCO). Vendimi i SHBA-së për tu tërhequr nga UNESCO, po shihet se një vështirësi e radhës për anëtarësimin e Kosovës në këtë institucion ndërkombëtar. Kjo për faktin se SHBA-të si shteti më i fuqishëm në botë dhe njëherit aleati më i madh i Kosovës duke qenë anëtar i kësaj organizate do të mund të lobonin pro anëtarësimit të Kosovës në UNESCO. Njohës të çështjeve ndërkombëtar dhe deputet që janë anëtar në Komisionin për Politika të Jashtme e shohin këtë si një humbje për Kosovën. Image Zafir Berisha FOTO GALERI “Është humbje e madhe për Kosovën tërheqja e SHBA-ve nga UNESCO, sepse duke qenë aleati më i madh i shqiptarëve, ajo gjithqysh do të shtrinte ndikimin e saj tek shtetet e tjera të botës për të votuar pro anëtarësimit të Kosovës në UNESCO”, tha deputeti i NISMA-s për Kosovën, Zafir Berisha dhe njëherit anëtar i Komisionit për Politikë të Jashtme. Ai shtoi se kjo paraqet një vështirësi shtesë për vendin për anëtarësim në UNESCO. Qeveria shpreson se deri në vitin 2019, SHBA do të tejkaloj problemet me UNESCO-n Nga ana tjetër, përfaqësuesit e qeverisë shpresojnë deri në vitin 2019, atëherë kur Kosova do të aplikoj për anëtarësim në UNESCO, SHBA-të do të zgjedhin këtë mosmarrëveshje më këtë institucion ndërkombëtar. “Duke qenë se Kosova sivjet nuk ka aplikuar për UNESCO për arsye tashmë të ditura për publikun dhe se Konferenca e përgjithshme e UNESCO-s mbahet çdo dy vjet, Kosova do të aplikojë për UNESCO tek në vitin 2019 dhe deri atëherë besohet se kontestet mes aleatëve të Kosovës siç janë ShBA me UNESCO do të tejkalohen”, thuhet në përgjigjen e Zyrës së Kryeministrit dhënë për “Bota sot”. Sipas Qeverisë, Kosova mbështetet fuqishëm tek Amerika për sa i përket anëtarësimit të saj në organizatat ndërkombëtare dhe punon ngushtë me ShBA-në të gjitha rrethanat. Murtezaj: Kosova të bashkëpunojë edhe me shtetet tjera të fuqishme Edhe ish-ministri i punëve të jashtme Valon Murtezaj dhe njëherit profesor në Universitetin e Parisit thotë se SHBA-të janë përkrahës i madh për Kosovën. Image Valon Murtezaj FOTO GALERI “Shtetet e Bashkuara janë përkrahësi më i madh i Kosovës në skenën ndërkombëtare. Kur jemi të anëtarësimi në UNESCO, tani është një periudhe dy vjeçare që e kemi deri të momenti tjetër i aplikimit. Vendimi i SHBA-ve për tu tërhequr nga UNESCO sapo ka ndodhur, dhe mbetet të gjenden modalitet si të veprohet më tej”, tha Murtezaj për “Bota sot”. Ai tha se Kosova pret që ta ketë ndihmën e SHBA-së, dhe do ta ketë atë. Kurse, sa i përket UNESCO-s, Murtezaj thotë se Kosova duhet të bashkëpunojë edhe me shtetet e tjera fuqishme që janë miqësore me Kosovën. “Duhet punuar bashkë edhe me vendet tjera përkrahëse si Franca, Britania, Gjermania e vende te tjera”, shtoi Murtezaj. Baraliu: U bë buj shumë, u punua pak për UNESCO-n Image Mazllum Baraliu FOTO GALERI Nga ana tjetër, profesori universitar Mazllum Baraliu theksoi se institucionet e Kosovës bënë shumë zhurmë e pak punë sa i përket anëtarësimit të Kosovës në UNESCO. “Është mjaft për të ardhur keq dhe indinjuese për institucionet e Kosovës pse nuk kanë punuar më shumë, dhe të bënin më pak zhurmë në mënyrë që siguronin votat dhe të bëheshim anëtar i UNESCO-s”, është shprehur Baraliu për “Bota sot”. Ai shtoi se institucionet e Kosovës do të duhej të bënin më pak zhurmë në mënyrë që mos ta dinte Serbia se cilat shtete po e përkrahin Kosovën. Ndryshe, në nëntor të vitit 2015, Kosova nuk ka arritur të marrë numrin e votave të mjaftueshme në Konferencën e Përgjithshme të UNESCO-s për tu bërë anëtare e kësaj organizate. Për anëtarësimin e Kosovës kanë votuar 92 shtete. Për të siguruar anëtarësimin janë dashur 95 vota. Ndërsa këtë vit Kosova nuk ka aplikuar për UNESCO, pasi Qeveria e Kosovës e udhëhequr nga Ramush Haradinaj javë më parë bëri të ditur se për shkak të mos sigurimit të votave nuk do të aplikojnë fare, ku kjo nga shumë njohës dhe analist u quajt edhe dështim i madh për Kosovën. Kujtojmë se Konferenca e përgjithshme e UNESCO-s mbahet çdo dy vjet, Kosova do të aplikojë për UNESCO tek në vitin 2019.

Arben Sylejmani
Arben Sylejmani


Shtetet e Bashkuara të Amerikës kanë vendosur që të largohen nga Organizata për Arsim, Shkencë dhe Kulturë e Kombeve të Bashkuara (UNESCO). Vendimi i SHBA-së për tu tërhequr nga UNESCO, po shihet se një vështirësi e radhës për anëtarësimin e Kosovës në këtë institucion ndërkombëtar.

Kjo për faktin se SHBA-të si shteti më i fuqishëm në botë dhe njëherit aleati më i madh i Kosovës duke qenë anëtar i kësaj organizate do të mund të lobonin pro anëtarësimit të Kosovës në UNESCO.


Njohës të çështjeve ndërkombëtar dhe deputet që janë anëtar në Komisionin për Politika të Jashtme e shohin këtë si një humbje për Kosovën.


“Është humbje e madhe për Kosovën tërheqja e SHBA-ve nga UNESCO, sepse duke qenë aleati më i madh i shqiptarëve, ajo gjithqysh do të shtrinte ndikimin e saj tek shtetet e tjera të botës për të votuar pro anëtarësimit të Kosovës në UNESCO”, tha deputeti i NISMA-s për Kosovën, Zafir Berisha dhe njëherit anëtar i Komisionit për Politikë të Jashtme.

Ai shtoi se kjo paraqet një vështirësi shtesë për vendin për anëtarësim në UNESCO.

Qeveria shpreson se deri në vitin 2019, SHBA do të tejkaloj problemet me UNESCO-n

Nga ana tjetër, përfaqësuesit e qeverisë shpresojnë deri në vitin 2019, atëherë kur Kosova do të aplikoj për anëtarësim në UNESCO, SHBA-të do të zgjedhin këtë mosmarrëveshje më këtë institucion ndërkombëtar.

“Duke qenë se Kosova sivjet nuk ka aplikuar për UNESCO për arsye tashmë të ditura për publikun dhe se Konferenca e përgjithshme e UNESCO-s mbahet çdo dy vjet, Kosova do të aplikojë për UNESCO tek në vitin 2019 dhe deri atëherë besohet se kontestet mes aleatëve të Kosovës siç janë ShBA me UNESCO do të tejkalohen”, thuhet në përgjigjen e Zyrës së Kryeministrit dhënë për “Bota sot”.

Sipas Qeverisë, Kosova mbështetet fuqishëm tek Amerika për sa i përket anëtarësimit të saj në organizatat ndërkombëtare dhe punon ngushtë me ShBA-në të gjitha rrethanat.

Murtezaj: Kosova të bashkëpunojë edhe me shtetet tjera të fuqishme

Edhe ish-ministri i punëve të jashtme Valon Murtezaj dhe njëherit profesor në Universitetin e Parisit thotë se SHBA-të janë përkrahës i madh për Kosovën.


I“Shtetet e Bashkuara janë përkrahësi më i madh i Kosovës në skenën ndërkombëtare. Kur jemi të anëtarësimi në UNESCO, tani është një periudhe dy vjeçare që e kemi deri të momenti tjetër i aplikimit. Vendimi i SHBA-ve për tu tërhequr nga UNESCO sapo ka ndodhur, dhe mbetet të gjenden modalitet si të veprohet më tej”, tha Murtezaj.

Ai tha se Kosova pret që ta ketë ndihmën e SHBA-së, dhe do ta ketë atë.

Kurse, sa i përket UNESCO-s, Murtezaj thotë se Kosova duhet të bashkëpunojë edhe me shtetet e tjera fuqishme që janë miqësore me Kosovën.

“Duhet punuar bashkë edhe me vendet tjera përkrahëse si Franca, Britania, Gjermania e vende te tjera”, shtoi Murtezaj.

Baraliu: U bë buj shumë, u punua pak për UNESCO-n


Nga ana tjetër, profesori universitar Mazllum Baraliu theksoi se institucionet e Kosovës bënë shumë zhurmë e pak punë sa i përket anëtarësimit të Kosovës në UNESCO.

“Është mjaft për të ardhur keq dhe indinjuese për institucionet e Kosovës pse nuk kanë punuar më shumë, dhe të bënin më pak zhurmë në mënyrë që siguronin votat dhe të bëheshim anëtar i UNESCO-s”, është shprehur Baraliu .
Ai shtoi se institucionet e Kosovës do të duhej të bënin më pak zhurmë në mënyrë që mos ta dinte Serbia se cilat shtete po e përkrahin Kosovën.

Ndryshe, në nëntor të vitit 2015, Kosova nuk ka arritur të marrë numrin e votave të mjaftueshme në Konferencën e Përgjithshme të UNESCO-s për tu bërë anëtare e kësaj organizate.

Për anëtarësimin e Kosovës kanë votuar 92 shtete. Për të siguruar anëtarësimin janë dashur 95 vota.

Ndërsa këtë vit Kosova nuk ka aplikuar për UNESCO, pasi Qeveria e Kosovës e udhëhequr nga Ramush Haradinaj javë më parë bëri të ditur se për shkak të mos sigurimit të votave nuk do të aplikojnë fare, ku kjo nga shumë njohës dhe analist u quajt edhe dështim i madh për Kosovën.

Kujtojmë se Konferenca e përgjithshme e UNESCO-s mbahet çdo dy vjet, Kosova do të aplikojë për UNESCO tek në vitin 2019.

NASA:Astronomët janë të bindur se ekziston edhe planeti i nëntë.Planeti hipotetik besohet se është 10 herë më i madh se Toka dhe se ndodhet në errësirë, jashtë sistemi diellor, rreth 20 herë më larg diellit se sa ndodhet Neptuni.


Përderisa bota misteriozë është nuk është zbuluar në tërësi, astronomët kanë zbuluar një numër tiparesh të çuditshme të sistemit tonë diellor që shpjegohet më së miri nga prania e një planeti të nëntë, deklaron NASA.

“Tani ka pesë linja të ndryshme të provave vëzhguese që tregojnë për ekzistencën e Planetit të Nëntë”, ka deklaruar Konstantin Batygin, astrofizikant planetar në Institutin e Kalifornisë për Teknologji.

Në vitin 2016, Batygin dhe bashkëautori Mike Brown, botuan një studim që shqyrtoi orbitat eliptike të gjashtë objekteve të njohura në Rripin e Kuiperit një rajon i largët i trupave të akullt që shtrihen nga Neptuni jashtë drejt hapësirës ndëryjore.

Me ndihmën e Elizabeth Bailey, ekipi tregoi se ndikimi i Planetit Nëntë mund të kishte shtrembëruar planetet e sistemit tonë diellor.

Hulumtuesit planifikojnë të përdorin Teleskopin Subaru në Observatorin Mauna Kea në Havai për të gjetur Planetin Nëntë, dhe pastaj të nxjerrin përfundimin se nga vjen planeti misterioz

Veprimtaria letrare dhe artistike e shkrimtarit dhe studiuesit Flori BruqiFlori Bruqi lindi më 29 qershor të vitit 1952 në Isniq të Deçanit, Kosovë.

Studimet e Defektologjisë i kreu në Universitetin e Beogradit, ndërsa ato postdiplomike (Magjistraturë) në Universitetin e Prishtinës - në Fakultetin e Kulturës Fizike dhe Sportit (2004).

Bashkëpunoi më shtypin e përditshëm e periodik të vendit dhe të jashtëm që nga viti 1974 e deri me tash (“Bota e re” - Prishtinë, ”Rilindja” - Prishtinë, “Danas” - Zagreb, ”Dello” - Lubjanë, ”Dnevnik” - Lubjanë, “Veqer” - Maribor, ”Le Mond”, ”Corriera della Sera” etj).

Është anëtar i Lidhjes së Shkrimtarëve të Kosovës (2000).

Është menaxher i kompanisë “Flomed” nga Prishtina dhe menaxher gjeneral për Kosovë në distribucion të preparateve farmaceutike të “Schulke-Mayr-”it të Gjermanisë dhe “Borer Chemie AG“ të Zvicres.

Flori Bruqi, mbrojti punimin e magjistraturës më titull ”Dallimet në disa ndryshore fiziologjike ndërmjet studentëve sportistë dhe jo sportistë, para dhe pas vrapimit 400 metra para komisionit shkencor - të Fakultetit të Kulturës Fizike dhe Sportit në Prishtinë, në përbërje - Prof. Dr. sc . Hasim Rushiti, kryetar, Prof. Dr. Hysni Daka, mentor, Prof. Dr. sc. Mustafë Aliu, anëtarë.

Në punimin shkencor të magjistraturës nga lëmia e “Kineziologjisë fiziologjike”, Flori Bruqi ka zbatuar një metodologji të avancuar shkencore gjatë këtij hulumtimi të tij në 22 parametra morfologjikë-fiziologjikë duke përdorur kriteret e avancuara të “Programit biologjikë ndërkombëtar” të Weiner-it dhe Louri-esë ; “Praktikumin e antropologjisë biologjike” të Buzin-ës më bashkëpunëtorë ; ”Parktikumin e fiziologjisë sportive”, të Heimer-it më bashkëpunëtorë ; ”Udhëzuesit Kombëtarë të Asociacionit Shëndetësor Amerikan” etj.

Punimi i magjistraturës të Flori Bruqit, është vlerësuar lartë nga komisioni shkencorë dhe i cili ka shfrytëzuar burime më të reja të literaturës (citon 49 referenca librash më të rinj nga kjo lëmi shkencore) si dhe ka përdorur 17 web-adresa portale relevante që merren më këto hulumtime të “Fiziologjisë kineziologjike” botërore.

Flori Bruqi,ka botuar qindra mija punime në shtypin e kohës dhe në internet.

Në vitin 2016 është pranuar si Anëtar i rregullt i Akademisë së shkencave dhe arteve Shqiptaro-Amerikane dhe ka titullin shkencor Prof.Dr.Flori Bruqi,PH.D. Bordi i Akademisë në korrik të vitit të kaluar e ka emruar Drejtor për mardhënie me publikun pranë ASHASHA për Kosovë,Shqipëri,
Maqedoni dhe Amerikë.Deri më tash ka botuar këta libra :

1. Zjarri i diellit, poezi, Prishtinë, 1995.
2. Ndërgjegjja, roman, Prishtinë, 1995.
3. Vrasësit e liridonëve, roman, Prishtinë, Tiranë, 1996.
4. Ringjallja, roman, Tiranë, Prishtinë, 1996.
5. Gjarpërinjtë e pallatit, roman, Tiranë, Prishtinë, 1996.
6. Dorëzeza, roman, Tiranë, Prishtinë, 1997.
7. Tokë e djegur, roman, Shkodër, Tiranë, Prishtinë, 1998.
8. Burri dhe gruaja, libër shkencor, Tiranë, Prishtinë, 2000.
9. Pallati i akereonit, roman, Tiranë, Prishtinë, New York, 2000.
10. Vademecum DDD, libër shkencor, Prishtinë, 2002.
11. Struktura faktoriale e dimensioneve antropometrike dhe fiziologjike, Prishtinë, 2004.
12. Ndikimi i sportit në personalitetin e njeriut, libër shkencor, Prishtinë,2004.
13. Delinkuenca e të miturve dhe ushtrimet fizike, Prishtinë, 2004.
14. Vademecum për preparate higjenike të “Schulke – Mayr”– it, libër shkencor, Prishtinë, 2004.
15. Dallimet në disa ndryshore fiziologjike ndërmjet studentëve sportistë dhe jo sportistë para dhe pas vrapimit 400 metra (Punim magjistrature, Prishtinë 2005).
16. Antropometri-Jakov Milaj “Raca shqiptare”, recension i zgjëruar i botuar në Floart, 2005.
17. Si ta njofim internetin, Flomed, tetor-2005.
18. Sëmundjet infektive seksuale, Floart, tetor-2005.
19. Udhëzues i shkurtër i preparative dezinfektuese, Flomed, 2006.
20. Merruni me sport dhe ushtrime fizike për t’u relaksuar, Floart, janar 2006.
21. Kosova nuk është i berzë e zezë, Floart, dhjetor 2005.
22. Fshehtësitë dhe të vërtetat për virusin avian’, Flomed, 2005.
23. THE ECONOMIC ASPECTS OF SPORTS RECREATION AND HEALTH, Sport ritmi-zemrës, janar 2006, etj.
24. DETERMINANTAT SOCIO-PSIKOLOGJIKE TË USHTRIMIT FIZIK (Hulumtim socio-psiko–kineziologjikë më studentët e Universitetit të Prishtinës), Flomed, 2006.
25. Guxim shqiptar, Prishtinë, 2008.
26. 26.Olimpi shqiptar,Rugova-Art,Prishtinë, 2009.
27.Triumfi shqiptar, Rugova-Art,Prishtinë ,2009.
28.Polemika shqip, Rugova-Art,Prishtinë 2009.
29.“Antika greke”-Homeri,Eskili,Sofokliu,Aristofani dhe Aristoteli,Albemigrant,2009.
30.Nëse kam ditur të guxojë, Rugova-Art,Prishtinë ,2012
31.Delikuenca e të miturve në Kosovë në periudhën 2003-2004,Prishtinë,2012
32.Vademecum për dezinfektues të “Borer chemie AG”,Prishtinë,2013.
33.Vademecum për dezinfektues të “Schülke-Mayr”,Prishtinë 2013.
34.Diademë letrare, Rugova-Art,Prishtinë 2013.
35.Diademë letrare II,Tiranë, 2014.
36.Atdheu im s’më vret,poezi,Tiranë,2015.
37.Diademë letrare III,Tiranë,2015.
38.Vademecun për dezinfektues 1,Prishtinë,2016.
39.Vademecum për dezinfektues 2,Prishtinë,2016
40.Moderniteti në letrat shqipe,Tiranë,2016.
41. Praktikat e pastrimit dhe dezinfektimit të mjediseve spitalore dhe ambulantore në Kosovë,Prishtinë 2017.
42. Dëshmi të krimit të pandeshkuar,Tiranë-Prishtinë,2017.

Ka botuar 21 fejtone publicistiko-shkëncore në gazetën “Rilindja” të Prishtinës, në përiudhën 1974-1982., si dhe mija punime në shumë web faqe interneti (2003-2016).
Nga viti 2005 është Editor si dhe Kryeredaktor përgjegjës i web faqës elektronike “ Agjencioni Floripress” .

Flori Bruqi,mbanë titullin shkencor Prof.Dr.Ph.D dhe është Drejtor për mardhënie me publikun në ASHASHA si dhe   anëtar i rregulltë i Akademisë së Shkencave dhe Arteve në SH.B.A.